30 czerwca 2013

Zagrycha

[RR] Dyskusje
>> Przejdź do spisu dyskusji <<

[WR; WA] Pi(sa)ć każdy może!
>> Przejdź do spisu poradników <<

Praktyka czyni mistrza - ćwiczenia literackie
>> Przejdź do spisu ćwiczeń <<

Recenzje
>> Przejdź do spisu recenzji <<


Legenda:
RR - skrót od nazwy "Rozruszanie Ruchu" (autorstwa Nearyh); cykl dyskusji na tematy literacko-fantastyczne z czytelnikami, zainicjowany i prowadzony przez Heroinę
WR i WA - skróty od nazw "Warsztat Rzemieślnika" i "Warsztat Artysty" (autorstwa Heroiny); cykle poradników o kolejno: zagadnieniach gramatycznych, korygujących oraz badawczych; zagadnieniach kreacyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Barmanki upominają, aby nie śmiecić (tj. nie zostawiać spamu), ponieważ ciągłe latanie z miotłą i mopem jest męczące.